LINDA MAAS 2016. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Show Yourself – Benno Premsela 1920-1997

D’arts project
i.o.v. Stadsarchief Amsterdam

tentoonstelling
concept | samenstelling | tekst
2007-2008

De titel van tentoonstelling Show Yourself verwijst naar een uitspraak van Benno Premsela zelf. De markante Amsterdammer nam de vrijheid om te laten zien wie hij was, in een tijd dat dat nog niet gebruikelijk was. Hij was een veelzijdig man: vormgever, verzamelaar, cultureel bestuurder, netwerker en voorvechter van homo-emancipatie. In de tentoonstelling stond letterlijk zijn persoonlijke archief centraal: de meest tot de verbeelding sprekende stukken werden gepresenteerd in een thematische presentatie. Vormgegeven door Eden Design (nu Edenspiekermann), een opvolger van ontwerpbureau Premsela Vonk. Ik werkte aan concept, samenstelling en teksten.

(foto’s hiernaast: Martin Alberts | Stadsarchief Amsterdam)