LINDA MAAS 2016. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
LindaMaas_WildIsTheWind_still

Over mij

Tekst- én beeldprojecten: in beide gevallen houd ik mij bezig met informatieoverdracht op een aantrekkelijke manier.
De tekstprojecten hebben meestal een museale context en historische onderwerpen en zijn geschikt voor een breed publiek. Ik schrijf korte, toegankelijk teksten die de lezer of luisteraar voor even meenemen in de wereld van het verhaal.
De beeldprojecten zijn beeldredactie en fotografie, zoals productfoto’s van vintage design meubels of stijlfotografie. Ook hierbij is het eindresultaat helder en aansprekend.

Achtergrond
Sinds 2010 werk ik als zelfstandige, daarvoor was ik ruim zes jaar in dienst bij Bureau D’arts in Amsterdam. Ik studeerde (deeltijd) kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (BA 2006) en fotografie aan kunstacademie St. Joost in Breda (BfA 2001).

in het kort
 • AGA LAB
 • Amstelodamum
 • Amsterdam Museum
 • Bureau Werelderfgoed
 • De Machinekamer
 • DST – het experience bureau
 • Elbe Stevens Films
 • Hollands Kaasmuseum
 • Hardcut
 • Joink
 • Monumenten & Archeologie (Gemeente Amsterdam
 • Platform Capital Amsterdam
 • Promuse
 • Stadsarchief Amsterdam
 • Tinne+Mia
opdrachtgevers

contact

Linda Maas

 

info@lindamaas.nl • 06 2396 2430 • Boeierstraat 32 • 1086 VD Amsterdam • btw-id NL001683908B84

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
versie 24 mei 2018

Inleiding
In deze privacyverklaring geef ik aan welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik voor mijn bedrijfsvoering en met welk doel. Deze informatie verstrek ik in verband met de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over Linda Maas
Ik ontwikkel museale concepten en content, schrijf publieksteksten, fotografeer en doe beeldredactie. Ik werk als zelfstandige zonder personeel (zzp), voornamelijk in de zakelijke dienstverlening. De persoonsgegevens die ik verzamel en gebruik zijn doorgaans van opdrachtgevers, dat wil zeggen vertegenwoordigers of werknemers van bedrijven of instellingen waarvoor ik werk.

Mijn contactgegevens:
Linda Maas
Boeierstraat 32
1086 VD Amsterdam
06-23 96 24 30
info@lindamaas.nl
www.lindamaas.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Ik verwerk uitsluitend gewone persoonsgegevens, zoals:
– bedrijfsnaam
– adresgegevens bedrijf
– naam contactpersoon
– aanhef contactpersoon
– telefoonnummer contactpersoon
– e-mailadres contactpersoon
– portretfoto(’s) (alléén in het geval van een fotografieopdracht)
Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u ze zelf aan mij verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk de bovenstaande, gewone persoonsgegevens alleen omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. Telefonisch contact en e-mailcontact zijn nodig om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet ik offertes en facturen kunnen versturen. De genoemde gegevens zijn daarom opgenomen in mijn administratie.
 Portretfoto’s in opdracht gebruik ik niet voor eigen doeleinden, tenzij ik daar met een goede reden nadrukkelijk toestemming voor vraag en krijg. Denk bijvoorbeeld aan publicatie op mijn eigen website.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Geen van de computerprogramma’s of -systemen waarmee ik werk kunnen zelfstandig/geautomatiseerd besluiten nemen over zaken die gevolgen hebben voor personen.

Bewaartermijn

Ik bewaar de genoemde persoonsgegevens in mijn administratie, in digitale en geprinte vorm. De persoonsgegevens staan op facturen, offertes en in een klantenbestand. Ik bewaar deze in beginsel volgens de wettelijke bewaarplicht voor (financiële) administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zal ik niet verkopen aan derden. Ik verstrek uw gegevens alleen als dit nodig is voor onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien ik uw gegevens eventueel aan een derde (zoals boekhouder) verstrek, zorg ik er met een overeenkomst voor dat deze gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt en dat ze verwijderd worden zodra ze niet meer nodig zijn. 
In principe stel ik in opdracht gemaakte portretfoto’s niet beschikbaar aan iemand anders dan de opdrachtgever (bedrijf). Behalve als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, bijvoorbeeld als een (externe) grafisch vormgever of webdesigner/master de foto’s in opdracht van dezelfde opdrachtgever verder moet verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor neemt u contact op via info@lindamaas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. In deze kopie maakt u de volgende onderdelen zwart: pasfoto, MRZ (machine readable zone, oftewel de strook met nummer onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN).
Indien u het niet eens bent met hoe ik met uw gegevens om ga, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lindamaas.nl.